مهارت های مدرس

گشایش بازی
وسط بازی
آخر بازی
سایر بخش ها

محمد جواد لواسانی

مدرس و مربی فدراسیون شطرنج ایران
3779512 592

محمد جواد لواسانی اصل در چند خط:

 • مدرس درجه یک فدراسیون شطرنج
 • قهرمان قهرمانان لیگ برتر تهران درسال 95
 • قهرمانی با تیم هیات شطرنج تبریز در لیگ شطرنج
 • حضور مداوم درمسابقات لیگ یک کشوری و تبریز و مشهد بعنوان بازیکن و سرپرست
 • قهرمان 5 دوره تهران، کرج، وحومه و4 دوره توابع تهران
 • نائب قهرمان استان بوهشر
 • قهرمانی درالمپیاد دانشجویی با تیم علمی کاربردی تبریز  هم تیمی وهم انفرادی
 • قهرمانی در مسابقات بین المللی کارون در اهواز
 • حضور در جام شیخ راشد ابن حمدان در دبی حضور در جام ریاست جمهوری در نخجوان حضور در مسابقات العین و ترکیه و مسابقات متعدد دیگر
 • قهرمان لیگ یک تهران درسال 90
 • قهرمان مسابقه جایزه بزرگ استان تهران درسال ۹9
 • قهرمان اسبق دانشجویان کشور
 • مقام سوم مسابقات جایزه بزرگ
 • مقام دوم مسابقه جایزه بزرگ در اهر تبریز
 • نایب قهرمان  ۶۴هفته مسابقات سریع و بلیتز هفتگی فدراسیون شطرنج و پیروزی براکثر اساتیدبین المللی و بزرگ کشور
 • و مقام های دومی در جام ابن سینای همدان و جام پایتخت تهران