مهارت های مدرس

گشایش بازی
وسط بازی
آخر بازی
سایر بخش ها

محمد جواد لواسانی

مدرس و مربی فدراسیون شطرنج ایران
photo 2020 10 16 11 08 09

جواد لواسانی در چند خط:

 • مدرس درجه یک فدراسیون شطرنج
 • قهرمان قهرمانان لیگ برتر تهران درسال ۹۳ باکسب تمامی امتیازات ممکن
 • قهرمانی با تیم هیات شطرنج ورامین در لیگ همان سال
 • حضورمستمردرمسابقات لیگ یک کشوری و تهران بعنوان بازیکن وسرپرست
 • قهرمان ۹دوره شهریاروحومه و۳دوره توابع تهران
 • نائب قهرمان استان البرز
 • نفر اول اوپن بین المللی اسلامشهر
 • قهرمانی درالمپیاددانشجویی با تیم علمی کاربردی فدراسیون شطرنج هم تیمی وهم انفرادی
 • حضورمستمردرجشنواره کشوری وحضوردرنیمه نهایی
 • نائب قهرمانی در مسابقات بین المللی کارون در اهواز
 • حضوردرجام شیخ راشدابن حمدان دردبی حضوردرجام ریاست جمهوری درنخجوان حضوردرمسابقات العین و ترکیه و مسابقات متعدددیگر
 • قهرمان لیگ یک تهران درسال ۹۷ بعنوان بازیکن کاپیتان و سرپرست تیم هیات شطرنج شهریار
 • قهرمان مسابقه جایزه بزرگ استان تهران درسال ۹۸ دراندیشه باحضور ۱۷۸بازیکن ازاقصی نقاط کشور با ۸٫۵امتیاز از۹بازی
 • قهرمان اسبق دانشجویان کشور
 • مقام سوم مسابقات جایزه بزرگ درابهر زنجان
 • مقام سوم مسابقه جایزه بزرگ در اهرتبریز هم امتیاز بانفرات اول ودوم
 • قهرمان ۶۴هفته مسابقات سریع وبلیتزهفتگی فدراسیون شطرنج و پیروزی براکثر اساتیدبین المللی و بزرگ کشور
 • ومقامهای سومی درجام ابن سینای همدان وجام پایتخت تهران جدول B
 • بیش از ۲۷۱ حکم قهرمانی و مقام های ارزشمند