مهارت های مدرس

PHP
Node js
React.js
Vue.js

اصغر برزگر

مدرس شطرنج
اصغر برزگر

اصغر برزگر یکی از مربیان فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران است که دارای سابقه چندین ساله در تدریس شطرنج است وی به عنوان یکی از مدرسین آموزشگاه آقای شطرنج فعالتی دارد و پیش از این در مدارس شطرنج آذربایجان شرقی تدریس می کرد.